tearsAnDrain

107 tekstów – auto­rem jest tear­sAn­Drain.

Ucze­nie się pa­mięta­nia o za­pom­nieniu jest naj­trud­niej­szą wiedzą przys­wa­jalną przez duszę i serce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 grudnia 2011, 16:45

nie cze­ka się do jut­ra, aby przeżyć dzień dzisiejszy 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 września 2011, 14:07

Być tam, gdzie szczęście pi­sane jest z błędem... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 kwietnia 2011, 21:03

To spa­cer ze sobą, nie obok siebie, bez wyp­rzedza­nia i próby dogonienia.
Gdy upa­dasz, chwy­tasz bliską Ci dłoń, bo wiesz, że będziesz mógł się pod­nieść, że upad­ku nie będzie.
Gdy wzno­sisz się, wy­ciągasz dłoń ku blis­kiej Ci dłoni , bo inaczej wnosze­nie nie naz­wałbyś powstaniem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 stycznia 2011, 19:20

Złudze­nia są sma­kiem powietrza. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 stycznia 2011, 09:59

Myśli nie znają ciszy. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 listopada 2010, 23:10

Cza­sami coś się wa­li, jak bu­dow­la z piasku.
A my nie wiemy czy to pod­much wiatru,
Czy nieos­trożny ruch naszej ręki. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 lipca 2010, 19:15

„Pożeg­na­nie z Obcym”

Przy pier­wszym kon­takcie byłeś dla mnie Obcym,
Z cza­sem przyb­rałeś ludzki kształt,
Dziś zo­baczyłam, że masz me serce.
Długo na Ciebie czekałam,
Witaj. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 lipca 2010, 00:00

Nie mów nic,
Cisza jest tak blisko,
Słyszysz ją?.... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 lipca 2010, 11:51

Dziś za­cumu­jemy przy brze­gu ocalenia,
Burze i wichry przeżyliśmy,
Te­raz je­dynie może roz­dzielić nas śmierć. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 lipca 2010, 17:56
tearsAnDrain

"Pozwól mi okazać Ci moje emocje..., dotknąć tego co jest dla mnie prawdziwe."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tearsAnDrain

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność